กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าเฟือง ม.6 ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 19:40:38
 
บ.ท่าเฟือง ม.6 ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอยๆ_คุณ ภิญโญ เพชรรัตน์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS