กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาหลัก ม.7 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.สภาพอากาศในวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 20:05:36
 
บ.เขาหลัก ม.7 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.สภาพอากาศในวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS