FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:23
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ออกประกาศฉบับที่ ๓๒/๒๕๕๔ ให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พ.ย. ๕๔

- เครือข่ายฯ ทธ. แจ้งว่าเวลา ๐๐.๐๐ น. เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ บ.ควนหิน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

- เครือข่ายฯ ทธ. แจ้งว่าเวลา ๐๖.๓๐ น. เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ บ.ลำปลอก ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๒๕ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

                - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๖๔.๖ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๔.๔๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ PANAY, PHILIPPINES ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไป ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มริมน้ำ บริเวณจังหวัดสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือของประเทศไทยแล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็ว โดยมีอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง และจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบริเวณภูเขาสูงของภาคเหนือ

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.สวี จ.ชุมพร ๗๓.๖ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

- บ.น้ำทิพย์ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายชาญชัย ศรียาภัย)

- บ.ลำใน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายสมหมาย นิ่มวุ่น)

- บ.ปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายสุทิพย์ แป้นถนอม)

- บ.ปรายกิม ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายนิพนธ์ ทนหมัด)

- บ.พังหรัน ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายบุญจบ ช่วยรักษา)

- บ.ผังปาล์ม ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสุรินทร์ ปรีดาพา)

- บ.ห้วยท้อน ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๖ มม. (นายชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมาน)

- บ.ไสรักษ์ ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายประสิทธิ์ โภชนา)

- บ.ไสท้อน ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๑ มม. (นายการุณ ศรีเกตุ)

- บ.ปาล์มไทย ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายจเร สมชื่อ)

- บ.โคกทรายเหนือ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายกำพล นานช้า)

- บ.ในปุด ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายสถิตย์ บำเพิงพล)

- บ.ท่างาม ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสุชีพ เมืองเกิด)

- บ.ศาลาสังกะสี ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมยศ นาครัตน์)

- บ.คลองหวะหลัง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเกบ ศรียานเก็ม)

- บ.ร่อน ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเสรี เจริญภพ)

- บ.ลำปลอก ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง มีฝนตกและลมกรรโชกแรง (นายสนิท ชิตชื่น)

- บ.ท่าคลอง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ฝนหยุดตก เมื่อคืนมีฝนตกและลมกรรโชกแรง (นายภมร เดชอารัญ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

                                - จังหวัดสุราษฎร์ธานี        : อำเภอไชยา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๖ คน) วิภาวดี (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๙ คน)

                                                - จังหวัดนครศรีธรรมราช    : อำเภอลานสกา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๔ คน) ร่อนพิบูลย์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๑ คน) นบพิตำ(เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน) พรหมคีรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๔ คน) พิปูน (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๔ คน)

                                                - จังหวัดสงขลา    : อำเภอรัตภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๒ คน) สะบ้าย้อย (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๒ คน) หาดใหญ่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๐ คน) และนาหม่อม

                - จังหวัดพัทลุง                 : อำเภอศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) ศรีนครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน) กงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน) ตะโหมด (เครือข่ายฯ จำนวน ๙ คน)

- จังหวัดตรัง                    : อำเภอนาโยง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๗คน) ย่านตาขาว (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๓ คน)
ปะเหลียน (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๓ คน)

- จังหวัดสตูล                   : อำเภอมะนัง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน) ควนกาหลง (เครือข่ายฯ จำนวน ๙๕ คน)
ควนโดน (เครือข่ายฯ จำนวน ๒๙ คน)  
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel