FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:45
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๒๗ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

                - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๔ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๕๐.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เวลา ๐๕.๓๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
SUMBA REGION, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ลงไปมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือในระยะนี้ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
มีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง กับมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บางพื้นที่บริเวณยอดดอยของภาคเหนือในระยะ ๑-๒ วันนี้

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีเกษตร จ.นครศรีธรรมราช ๒๗.๗ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

- บ.ไสขิง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายโสภณ ลำดับพงศ์)

- บ.คันเบ็ด ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายโกวิทย์ พรหมพันธ์)

- บ.ร่อน ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายเสรี เจริญภพ)

- บ.ไร่เหนือ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายวินัย จันทร์เทพ)

- บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายโชคดี พิทักษ์พิเศษ)

- บ.ยวนสาว ต.ท่าขนอน อ.ตะกุกเหนือ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายพรศักดิ์ เพ็ชรชู)

- บ.บางเหมาะ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายมานพ พลภักดี)

- บ.ลำใน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสมหมาย นิ่มวุ่น)

- บ.ยางโพรง ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเจริญ วิจิตรโสภา)

- บ.ห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมพงศ์ พงศ์พ้นภัย)

- บ.สวนกลาง ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสมพร ส่งศรี)

- บ.คลองกุยเหนือ ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประหยัด แก้วหนู)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอัมพร แก้วสุริยันต์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

                                                - จังหวัดนครศรีธรรมราช        : อำเภอนบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน) พรหมคีรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๔ คน) อำเภอลานสกา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๔ คน) ร่อนพิบูลย์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๑ คน) ฉวาง (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๑ คน) ช้างกลาง (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๔ คน)

                - จังหวัดพัทลุง                   : อำเภอศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) ศรีนครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน) กงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน) ตะโหมด (เครือข่ายฯ จำนวน ๙ คน)

            - จังหวัดสุราษฎร์ธานี          : อำเภอตะกุกเหนือ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔ คน) วิภาวดี (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๙ คน)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel