กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางเหมาะ ม.9 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม.สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:39:00
 
บ.บางเหมาะ ม.9 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม.สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน_คุณมานพ พลภักดี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS