กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยไม้แก่น ม.11 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:47:40
 
บ.ห้วยไม้แก่น ม.11 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม_คุณโชคดี  พิทักษ์พิเศษ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS