FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:55
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๒๘ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๕.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่          ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๒.๕๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ MOLUCCA SEA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไปมีฝนฟ้าคะนองกระจาย คลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือในระยะนี้ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าในระยะนี้

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.ภูเก็ต ๕๙.๖ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

- บ.กะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๓ มม. (นายประภา อรุณ)

- บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายโชคดี พิทักษ์พิเศษ)

- บ.คลองคุด ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นางมัทนา ว่องไว)

- บ.เขาวัวพลัด ต.หน้าเขา อ.เขาพนม วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายจำลอง มิฉา)

- บ.คลองโชน ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑ มม. (นายวิรัตน์ บุญเรือง)

- บ.ไร่เหนือ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวินัย จันทร์เทพ)

- บ.ห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมพงศ์ พงศ์พ้นภัย)

- บ.เขาไม้แก้ว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญยิน ส่งแสงแก้ว)

- บ.คลองคุด ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง (นายปัญญา ช่วยอุปการ)

- บ.แหลมพรมหมเทพ ต.ลาไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส (นายแอบ ชำนาญพา)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

                                    - จังหวัดนครศรีธรรมราช : อำเภอนบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน) พรหมคีรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๔ คน)      ลานสกา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๔ คน) ร่อนพิบูลย์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๑ คน) ฉวาง (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๑ คน) ช้างกลาง (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๔ คน)

            - จังหวัดพัทลุง             : อำเภอศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) ศรีนครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน) กงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน) ตะโหมด (เครือข่ายฯ จำนวน ๙ คน)

          - จังหวัดสุราษฎร์ธานี     : อำเภอตะกุกเหนือ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔ คน) วิภาวดี (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๙ คน)
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel