กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แก้วเรืองพัฒนา ม.15 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.สภาพอากาศท้องฟ้ามีเมฆค่อนข้างมาก เมื่อเช้ามืดมีฝนตกเล็กน้อยประมาณ 1 ชัวโมง ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:07:48
 
บ.แก้วเรืองพัฒนา ม.15 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.สภาพอากาศท้องฟ้ามีเมฆค่อนข้างมาก เมื่อเช้ามืดมีฝนตกเล็กน้อยประมาณ 1 ชั่วโมง ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว_คุณคำไหล   สีสันต์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS