FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:20:15
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๙ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๓๐ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๗.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่          ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐.๔๓ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลจีนใต้และอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเป็นแห่งๆในระยะนี้  

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ๑๓.๔ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.น้ำร้อน ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายยะโกบ เย็นจิต)

- บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้อากาศแจ่มใส ท้องฟ้าโปร่ง (นายชู พรชู)

- บ.นาเกลือ ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ปัตตานี เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายยุทธนา ยศศิริ)

- บ.ห้วยปูใหม่ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เช้านี้มีหมอกหนา อากาศหนาว (นายสุกร ลาหู่นะ)

- บ.ใหม่ ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน เช้านี้มีหมอกหนา อากาศเย็นสบาย (นายคาด ธรรมรักษา)

- บ.ชุมชนบ้านนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี (นางธิดา กาญจนะ)

- บ.กะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นางประภา อรุณ)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นางสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

- บ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายเมตต์ ชูลักษณ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel