กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยปูใหม่ หมู่ 11 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_ท้องฟ้าสลัว มีหมอกค่อนข้างมาก อากาศเริ่มหนาวเย็น ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:03:33
 
บ.ห้วยปูใหม่ หมู่ 11 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_ท้องฟ้าสลัว มีหมอกค่อนข้างมาก อากาศเริ่มหนาวเย็น ไม่มีฝนตก_คุณ สุภร ลาหู่นะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS