FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:37
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๕.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่            ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๒.๔๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ  NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงระลอกใหม่ปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้ว คาดว่าจะปกคลุม                 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบน           มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง และอากาศจะเย็นลง โดยอุณหภูมิลดลง ๑-๓ องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ในวันที่ ๒-๔ ธ.ค. ๕๔ ส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีฝนเพิ่มมากขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงดังกล่าว

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๓๑.๔ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

- บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายโชคดี พิทักษ์พิเศษ)

- บ.หล่อยูง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘ มม. (นายกุศล ทองแป้น)

- บ.ชุมชนน้ำตกกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายงวิไรวรรณ อุดมทรัพย์)

- บ.ควน ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นางบุปผา จิตมั่น)

- บ.ท่าเลา ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นายวิน กดชนูด)

- บ.วัดใหม่ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต เช้าวันนี้อากาศดี ท้องฟ้าโปร่ง (นายสุพัฒ กิ่งแก้ว)

- บ.คันเบ็ด ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายโกวิทย์ พรหมพันธ์)

- บ.ปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุทิพย์ แป้นถนอม)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายจำเนียร ปานทอง)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ท้องฟ้าแจ่มใส (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.ม่วงลีบ ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายโสภณ โทวิรัตน์)

- บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายยงยุทธ คงน้อย)

- บ.กาญจนา ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มบางส่วน (นายสมเพชร ก้อนศรีลา)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel