กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ม.3 บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:50:06
 
ม.3 บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม._คุณกฤษณา  สอนแร่
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS