FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันศุกร์ ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:52
 

 รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๒ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๔ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๕๓ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ  SULAWESI, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง และอากาศจะเย็นลง โดยอุณหภูมิลดลง ๑ – ๓ องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะลมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๓.๒ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

- บ.กระบี่น้อย ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายปราณี บุตรชำลิ)

- บ.หล่อยูง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายกุศล ทองแป้น)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.หัวเรือ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายจรวย นิชกิจ)

- บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมัย ทัดศรี)

- บ.ท่าคลอง ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสนอง เอียดประพาล)

- บ.เทพพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายปรีชา ทองบำรุง)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางสาวกฤษณา สวนแร่)

- บ.ชุมชนบ้านนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางธิดา กาญจนะ)

- บ.บางส้าน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวรรณะ บุญประกอบ)

- บ.ลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวิน อนุรักษ์)

- บ.ชุมชนกิ่งแก้ว ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๒ มม. (นางคันธิยา คมกล้า)

- บ.รมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนไม่ตก (นางสาวพรรณี เรืองแก้ว)

- บ.ตรอกม่วง ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกปรอยๆ (นายธวัชชัย ตามชู)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดกระบี่               : อำเภอเมือง  (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๒ คน) เขาพนม (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๗ คน)

                        - จังหวัดพังงา               : อำเภอตะกั่วทุ่ง (เครือข่ายฯ จำนวน ๙๖ คน) ตะกั่วป่า (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน)
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel