กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หัวเรือ ม.8 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_วัดปริมาณน้ำฝน 07.00 น. ได้ 40 มม. เช้านี้อากาศดี

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07.45 น.
 
บ.หัวเรือ ม.8 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_วัดปริมาณน้ำฝน 07.00 น. ได้ 40 มม. เช้านี้อากาศดี ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง มีเมฆบ้างเล็กน้อย_นายจรวย นิชคุณ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS