กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่ง ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้30มม.สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:15:11
 
บ.ทุ่ง ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้30มม.สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม_คุณสมัย ทัดศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS