กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลายธารราชรักษา ม.5 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้10มม.เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:45:29
 
บ.ปลายธารราชรักษา ม.5 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้10มม.เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆไม่มีฝน_คุณไพจิตร บุญชู
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS