FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:25:36
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

 วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ออกประกาศฉบับที่ ๓๓/๒๕๕๔ ให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ ธ.ค. ๕๔

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๔ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๕ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๔.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๑๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
EASTERN TURKEY
ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้
ทำให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่ง

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๐.๑ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

-บ.นาคลอง ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๗๕ มม. (นายณรงค์ คงแก้ว)

-บ.เปร็ต ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๗ มม. (นางจุรีรัตน์ สามารถ)

-บ.คลองเหลง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสุชีพ สุขศรี)

-บ.บูเก็ตยามู ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายรอดีน สัสดี)

-บ.ท่าสำเภา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นางวิลาวัลย์ ใจสบาย)

-บ.โตน ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายเหม ตามาด)

-บ.สำนักเนียน ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมใจ พรหมจิตต์)

-บ.เกร็ดแรด ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายวีระชัย โรยพงศ์)

-บ.ผัง ๑๒๐ ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเสียน มูสิกชาติ)

-บ.เขานุ้ย ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายบูบากาด มาฮับผล)

-บ.คลองวาย ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฏร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประคอง เพียรโพธิ์กลาง)

-บ.เขาพับผ้า ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายพาคร ทองขาวพระ)

-บ.สามเทพ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายอภินันท์ เทิงเรือง)

๔.พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดนครศรีธรรมราช : อำเภอขนอม (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) สิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๖ คน)  
   นบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน) พิปูน (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๔ คน)

- จังหวัดสุราษฏร์ธานี    : อำเภอกาญจนดิษฐ์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๐ คน) อำเภอบ้านนาสาร (เครือข่ายฯ จำนวน ๙๒ คน)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel