FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๓๓/๒๕๕๔ ให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ 1-2 วันนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:32:36
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร และเริ่มมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งในบางพื้นที่แล้ว ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่ ๕ –๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอขนอม สิชล นบพิตำ พิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอกาญจนดิษฐ์ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ ขอประกาศให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง      หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๓/๒๕๕๔ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

เวลา ๐๘.๑๕ น.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel