กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผัง120 ม.7 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 40 มม. เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย ขณะนี้มีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:47:54
 
บ.ผัง120 ม.7 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 40 มม. เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย ขณะนี้มีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้ามืดครึ้ม_นายเสียน มูสิกชาติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS