กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:13:12
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๖ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๒.๒๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
NEAR THE SOUTH COAST OF PAPUA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจาย  

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีตรวจอากาศเกษตร จ.สุราษฎร์ธานี ๑๕.๗ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

- บ.เขาดิน ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายขจร ใจสบาย)

- บ.เกล็ดแรด ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวีระชัย ไชยพงศ์)

- บ.คลองเหลง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๙ มม. (นายสุชีพ สุขศรี)

- บ.ทุ่งนอก ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๙ มม. (นายฉลอง ใจห้าว)

- บ.ต้นเนียง ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสาโรจน์ รักเคี่ยน)

- บ.สองแพรก ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายจำนงค์ ปลอดขาว)

- บ.ยอดเหลือง ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายประเทือง กิจวิจิตร)

- บ.ท่ามะปริง ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ช่วงเช้าอากาศเย็นๆ (นายพนมไพร แท่นเหล็ก)

- บ.ปลายกริม ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ช่วงเช้าอากาศเย็นๆ (นายนิพนธ์ ทนหมัด)

- บ.ท่าหัน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา เช้านี้อากาศเย็น มีหมอกบางๆ (นายอนุรัตน์ ช่วยนคร)

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีหมอกบางๆ อากาศเย็น (นายประดิษฐ์ สืบสังข์)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น (นายสัญญา มากวงศ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดนครศรีธรรมราช : อำเภอขนอม (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) อำเภอสิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๖ คน)  
   อำเภอนบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน)
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS