FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:52
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๗ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๘ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๐.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๑๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศเวียดนามตอนบนและลาวแล้ว คาดว่าจะเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันนี้ และจะปกคลุมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลง อุณหภูมิลดลงได้ ๔-๖ องศา กับมีลมแรง โดยจะเริ่มบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในระยะแรก ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีผลกระทบในระยะต่อไป สำหรับพื้นที่ภูเขาสูงจะมีอากาศหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะอุณหภูมิต่ำกว่า ๑๐ องศา หลายพื้นที่ ในช่วงวันที่ ๙-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น
ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นลมแรง โดยมีคลื่นสูง ๒-๔ เมตร

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๔๑.๗ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

- บ.ทุ่งยาว ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายภมรฤกษ์ ทอดสนิท)

- บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายหมีด บิลอะหลี)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา นี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายบู้ นิปะสิกิ)

- บ.ท่างาม ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายสุชีพ เมืองเกิด)

- บ.ในปุด ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายสถิตย์ บำเพิงพล)

- บ.บางกัน ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ฝนไม่ตก (นายสมปอง อุ่นเรือง)

- บ.คลองวาย ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง (นายประคอง เพียรโพธิ์กลาง)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เช้านี้อากาศแจ่มใส อากาศเกิดเย็น (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.บางลำพู ต.เชียวเหลือง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายสุกัญญา วงศ์พึ่งไพบูลย์)

- บ.ยางชุม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ครึ้มฟ้าครึ้มฝน (นายจำรูญ สะลาคำ)

- บ.คั่นกระได ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ช่วงเช้ามืดมีฝนตกปรอยๆ ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้ว (นายประสม ใจใหญ่)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายจำเนียร ปานทอง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel