FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554
 

 รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๙ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๐ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๗๕ กิโลเมตรจากผิวโลก  เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๔.๓๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ HALMAHERA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้ว และจะปกคลุมบริเวณดังกล่าวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2554 ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีอากาศหนาวเย็น กับมีลมแรง และอุณหภูมิลดลง 2-4 องศา สำหรับพื้นที่ภูเขาสูงจะมีอากาศหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บางแห่ง ซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส ในหลายพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ ในช่วงวันที่ 10-12 ธันวาคม 2554 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นลมแรง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลระวังอันตรายจากคลื่นสูง ลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.สวี จ.ชุมพร ๒๔.๒ มม. (ที่มา : สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

- บ.ปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม.(นายสุทิพย์ แป้นถนอม)

- บ.ในเขียว ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสัญญา ผกากรอง)

- บ.เขาเหล็ก ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๓ มม. (นายสาคร ทับเพ็ชร)

- บ.ดอนโรง ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายต้อง คำด้วงโรม)

- บ.ท่าไม้แดง ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายประชุม พวงสุวรรณ)

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายประดิษฐ์ สืบสังข์)

- บ.พิตำ ต. กรุงชิง อ.นบพิตำ จ. นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๑ มม. (นายนิคม เพชรประพันธ์)

- บ.ในปุด ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสถิตย์ บำเพิงพล)

- บ.หนองเรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.ในมอญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประวิส อักษรเนียม)

- บ.หนองเรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวัชรินทร์ พัฒน์ช่วย)

- บ.พรุยายชี ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมควร ศรีแสง)

- บ.ห้วยท้อน ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๗ มม. (นายชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุ)

- บ.ปลายคลองเสนา ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประมวล วงค์สวัสดิ์)

  

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดพัทลุง            : อำเภอกงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน) ตะโหมด (เครือข่ายฯ จำนวน ๙ คน)
   ศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) ศรีนครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน) 

- จังหวัดสุราษฎร์ธานี     : อำเภอไชยา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๖ คน) ท่าชนะ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๗ คน)   

                               วิภาวดี (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๙ คน)

- จังหวัดนครศรีธรรมราช : อำเภอขนอม (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) นบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน)

                               พรหมคีรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๔ คน) พิปูน (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๔ คน)

                               ร่อนพิบูลย์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๑ คน)  ลานสกา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๔ คน)

  สิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๖ คน)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel