กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่างิ้ว ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 35 มม. เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย เช้านี้ยัวมีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้ามทืดครึ้ม มีเมฆมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:33:38
 
บ.ท่างิ้ว ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 35 มม. เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย เช้านี้ยัวมีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้ามทืดครึ้ม มีเมฆมาก_นายประดิษฐ์ สืบสังข์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS