กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลายคลองเสนา ม.9 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 10 มม. เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:41:13
 
บ.ปลายคลองเสนา ม.9 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 10 มม. เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายประมวล วงศ์สวัสดิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS