กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ธารน้ำใจ ม.24 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าปลอดโร่ง แจ่มใส ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:35:48
 
บ.ธารน้ำใจ ม.24 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าปลอดโร่ง แจ่มใส ไม่มีฝนตก คุณอุสาห์ อินทคีรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS