ค้นหา
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ต.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_เมื่อคืนฝนตกหนักเช้านี้ยังตกปรอยๆอยู่ ท้องฟ้าครึ้ม

วันที่ 11 ธ.ค. 2554 08:05:33
 
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : webmaster@dmr.mail.go.th