กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าคลอง ม.3 ต.ลิพง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:13:41
 
บ.ท่าคลอง ม.3 ต.ลิพง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน_คุณวิเชียร ชัยศิริ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS