กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พิดำ ม.3 ต.กรุนิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส่ ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:45:00
 
บ.พิดำ ม.3 ต.กรุนิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส่ ไม่มีฝน_คุณโกวิทย์ มณี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS