FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554
 

 รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๔ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๖.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๕๖.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก                         เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๕๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังมีอากาศหนาวเย็นต่อไปอีก สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง โดยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้มีแนวโน้มเคลื่อนในแนวประเทศมาเลเซีย จะทำให้ภาคใต้ตอนล่างบริเวณจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๔ นี้ 

 - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.ยะลา ๑๕.๔ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘ มม. (นายอัมพร แก้วสุริยัน)

- บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ท้องฟ้ามืดครึ้มมีฝนตกเล็กน้อย (นางสาววรรณี หลงฮัน)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.ในมอญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง มีฝนเล็กน้อย สลับแดดออก (นายประวิส อักษรเนียม)

- บ.นาทุ่งโพธิ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน อากาศร้อน (นายเจ๊ะหลี หวัดแท่น)

- บ.โตน ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง อากาศแจ่มใสไม่มีฝน (นายสราวุฒิ สงแสง)

- บ.ทุ่งไหล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศดี (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.ค่ายรวมมิตร ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน อากาศเย็นสบาย (นายสมนึก อนันทะกุล)

- บ.ทุ่งทา ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก (นางสาวเกศมณี นิลดา)

- บ.เขาไม้แก้ว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน (นายบุญยิน ส่งแสงแก้ว)

- บ.ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน (นายยงยุทธ บุญฤทธิ์)

- บ.หน้าเขา ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน (นายจามิกร สังข์รอด)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดพัทลุง                     : อำเภอกงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน) ศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) ศรีนครินทร์  
 (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน)

- จังหวัดสงขลา           : อำเภอรัตภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๒ คน)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel