กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยท้อน ม.10 ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย ปรอยๆ ตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 14:47:14
 
บ.ห้วยท้อน ม.10 ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย ปรอยๆ ตลอดทั้งวัน คุณชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS