กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:27:32
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- วานนี้ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔) เวลา ๑๐.๓๐ น. เกิดเหตุดินถล่มในพื้นที่ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์          จังหวัดสงขลา ทับบ้านเรือนราษฎร์ ๒ หลังคาเรือน ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต (ที่มา : ปภ.จังหวัดสงขลา)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๘ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๓

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๖๑๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก                                เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๔๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SOUTH OF THE FIJI ISLANDS ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลงได้ ๒-๓ องศา สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซีย ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปมีฝนชุกหนาแน่นโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่

 - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๖๒.๕ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

- บ.น้ำตกไพวัลย์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มิลลิเมตร (นายหมูห่ำหมัด พลนุ้ย)

- บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มิลลิเมตร (นายโชคดี พิทักษ์พิเศษ)

- บ.คลองหวะหลัง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มิลลิเมตร (นายเกบ ศรียานเก็ม)

- บ.ทุ่งคา ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มิลลิเมตร (เครือข่ายฯทธ.)

- บ.พิตำ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มิลลิเมตร (นายโกวิทย์ มณี)

- บ.เขาใหญ่ ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มิลลิเมตร (นายศักดิ์ชัย แซ่อุ่ย)

- บ.ขุนพัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มิลลิเมตร (นายสมบูรณ์ สุวรรณเศวต)

- บ.คลองหิน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มิลลิเมตร (นายสงวน นิลรัตน์)

- บ.คลองเฉลิม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มิลลิเมตร (นายสมพร อักษรเนียม)

- บ.ห้วยท้อน ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มิลลิเมตร (นายชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดพัทลุง                : อำเภอกงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน) ตะโหมด (เครือข่ายฯ จำนวน ๙ คน)
   ศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) ศรีนครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน) 

- จังหวัดนครศรีธรรมราช    : อำเภอพรหมคีรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๔ คน) ร่อนพิบูลย์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๑ คน) 
   ลานสกา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๔ คน) นบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน)

- จังหวัดสงขลา               :  อำเภอรัตภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๒ คน) สะบ้าย้อย (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๒ คน)

- จังหวัดสตูล                  :  อำเภอควนกาหลง (เครือข่ายฯ จำนวน ๙๕ คน) มะนัง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน)

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS