กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลำใน ม.2 ต.บ้านนา อ.ศรันครินทร์ จ.พัทลุง_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 11:14:17
 
บ.ลำใน ม.2 ต.บ้านนา อ.ศรันครินทร์ จ.พัทลุง_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน_คุณ สมหมาย นิ่มวุ่น
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS