FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:32:07
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- น้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขัง_ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๔ ถึงปัจจุบัน ตำบลพนางตุง ทะเลน้อย และมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน, ตำบลหารโพธิ์ จองถนน เขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน, ตำบลท่ามะเดื่อ โคกสัก อำเภอบางแก้ว, ตำบลพญาขัน ปรางหมู่ ชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ ระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง และบ้านปากคลองเก่า ตำบลพนางตุง จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีระดับน้ำสูงกว่า ๑ เมตร (ที่มา : มติชน ออนไลน์)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๙ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๘๐.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๓.๐๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรง โดยเฉพาะทางภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงได้อีก ๑-๒ องศา สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป มีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างสูง ๒-๔ เมตร อนึ่ง พายุโซนร้อน “วาชิ” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ ๑๓ กม/ชม คาดว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำก่อนที่จะเคลื่อนตัวขึ้น ฝั่งบริเวณประเทศมาเลเซีย ในวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๕๔ นี้ ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในช่วงวันที่ ๒๐-๒๒ ธ.ค. ๕๔

 - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.นราธิวาส ๓๙.๒ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

- บ.ลำใน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมหมาย นิ่มวุ่น)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสมปอง ดำเม็ง)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายบู้ นิปะสิกิ)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.โพรงจระเข้ ต.โพรงจะเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเจริญ เส็นฤทธิ์)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.คลองหวะหลัง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเกบ ศรียานเก็ม)

- บ.โตน ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเหม ตามาด)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดพัทลุง            : อำเภอกงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน) ตะโหมด (เครือข่ายฯ จำนวน ๙ คน)
  ศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) ศรีนครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน) 

- จังหวัดสงขลา                   :  อำเภอรัตภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๒ คน) สะบ้าย้อย (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๒ คน)

- จังหวัดสตูล              :  อำเภอควนกาหลง (เครือข่ายฯ จำนวน ๙๕ คน) มะนัง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน)
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel