กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาปู่ ม.1 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เมื่อคืนมีฝนปรอยๆเช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีเมฆเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:30:01
 
บ.เขาปู่ ม.1 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เมื่อคืนมีฝนปรอยๆเช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีเมฆเล็กน้อย _คุณสุขเกษม แสงทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS