กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองเฉลิม หมู่ 5 ต.คลองเฉลิม อ.คลองเฉลิม จ.พัทลุง_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยในช่วงเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 19:22:35
 
บ.คลองเฉลิม หมู่ 5 ต.คลองเฉลิม อ.คลองเฉลิม จ.พัทลุง_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยในช่วงเย็น_คุณ สมพร อักษรเนียม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS