FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:17:49
 
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ๑. ธรณีพิบัติภัย ๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ - ไม่มี ๑.๒ แผ่นดินไหว แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๒ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.) ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์) จำนวน (ครั้ง) ๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก) ๑ ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก) ๑๒ ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง) ๒ ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่) - - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๘.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๑๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ MOLUCCA SEA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS) ๒. สภาพอากาศ - บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นต่อไปอีก สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ ๒๓-๒๕ ธ.ค. ๕๔ โดยอุณหภูมิจะลดลง ๒-๕ องศา กับมีลมแรง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้าประเทศมาเลเซีย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์กระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่ง และคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างห่างฝั่งมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีเกษตร จ.ยะลา ๓๔.๑ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) ๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ - บ.ในปง ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายวุฒิศักดิ์ สุธาราม) - บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมปอง ดำแม็ง) - บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายโชคดี พิทักษ์พิเศษ) - บ.น้ำตกไพรวัลย์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายหมูห่ำหมัด พลนุ้ย) - บ.สะพานราง ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายนพดล สุทธิเดช) - บ.คันเบ็ด ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๘ มม. (นายโกวิทย์ พรหมพันธ์) - บ.ในมอญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประวิส อักษรเนียม) - บ.ดอนโรง ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายต้อง ดำด้วงโรม) - บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง) - บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสมพร แก้วสุริยันต์) - บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง) - บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายวัชรินทร์ พัฒน์ช่วย) - บ.ศาลาใหม่ ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายอัศนัย ดำพิทักษ์) - บ.นาคลอง ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายณรงค์ คงแก้ว) ๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี - จังหวัดพัทลุง : อำเภอกงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน) ตะโหมด (เครือข่ายฯ จำนวน ๙ คน) ศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) ศรีนครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน) - จังหวัดนครศรีธรรมราช : อำเภอพรหมคีรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๔ คน) ร่อนพิบูลย์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๑ คน) ลานสกา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๔ คน) นบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน) เนื่องจากพื้นดินในบริเวณดังกล่าวยังชุ่มน้ำอยู่มาก จากฝนตกหนักเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กอปรกับกำลังจะได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่เข้ามาอีกครั้งในสัปดาห์นี้
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel