FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:00:37
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๕ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๖๑.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
 MINDANAO, PHILIPPINES ไม่มีรายงาน
ความเสียหาย (ที่มา:
USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้ว ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง ๒-๔ องศา สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์กระจายและมีฝนตกหนักบางแห่ง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ๘๑.๖ มม. (ที่มา : คลังข้อมูลสภาพน้ำ)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

- บ.ร่อน ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายเสรี เจริญภพ)

- บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายศักดิ์ดา พุทธประสิทธิ์)

- บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสมใจ มากเขียว)

- บ.คลองตูล ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายประภาส วันเพ็ญ)

- บ.คลองหวะหลัง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายเกบ ศรียานเก็ม)

- บ.คันเบ็ด ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายโกวิทย์ พรหมพันธ์)

- บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายโชคดี พิทักษ์พิเศษ)

- บ.คลองโซน ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายวิรัตน์ บุญเรือง)

- บ.ต้นมะม่วง ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายประเสริฐ ดำเนินผล)

- บ.น้ำตกไพรวัลย์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายหมูห่ำหมัด พลนุ้ย)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.ด่าน ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายถิน เชยชื่นจิตร)

- บ.คลองใหญ่ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายนิยม เกิดสุข)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดนครศรีธรรมราช : อำเภอสิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๖ คน) ร่อนพิบูลย์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๑ คน) 
  ลานสกา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๔ คน) นบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน)

- จังหวัดชุมพร            : อำเภอทุ่งตะโก (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๙ คน)

- จังหวัดพัทลุง            : อำเภอกงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน) อำเภอศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน     ๔๗ คน)

เนื่องจากพื้นดินในบริเวณดังกล่าวยังชุ่มน้ำอยู่มาก จากฝนตกหนักเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กอปรกับกำลังจะได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่เข้ามาอีกครั้งในสัปดาห์นี้
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel