FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:30:35
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- กระแสลมแรงและคลื่นสูง : วานนี้ (๒๕ ธ.ค. ๕๔) เกิดกระแสลมแรง เป็นเหตุให้คลื่นลมในทะเลบริเวณอ่าวไทย      ทวีกำลังแรงจนเกิดคลื่นสูงประมาณ ๒-๕ เมตร ในพื้นที่อำเภอหัวหิน สามร้อยยอด กุยบุรี และทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อำเภอไชยา และดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเหตุให้พนังกันคลื่น บ้านเรือนราษฎร ร้านค้า ถนน และเสาไฟฟ้า บริเวณใกล้ชายหาดเสียหาย      เป็นจำนวนมาก

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๖ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๗๐.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่         ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๓.๐๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SOLOMON ISLANDS ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับ       คลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก ๒-๔ องศา สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้อ่าวไทย        มีคลื่นสูง ๒-๕ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีเกษตร จ.พัทลุง ๕๑.๙ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.ในเขียว ๑ ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสัญญา ผกากรอง)

- บ.ศาลาสังกะสี ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมยศ นาครัตน์)

- บ.ลำใน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมหมาย นิ่มวุ่น)

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายประดิษฐ์ สืบสังข์)

- บ.นอก ต.กงหรา อ.กงกรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมใจ มากเขียว)

- บ.ในเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเกษม ภูมิพันธ์)

- บ.เก้าขนุน ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวิรัตน์ โงกเขา)

- บ.สวนปรางค์ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอำนวย จันทร์ชุม)

- บ.ด่าน ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายถิน เชยชื่นจิตร)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดนครศรีธรรมราช : อำเภอสิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๖ คน) พรหมคีรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๔ คน) 
  ลานสกา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๔ คน) นบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน)

- จังหวัดพัทลุง            : อำเภอกงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน) อำเภอศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน)

เนื่องจากพื้นดินในบริเวณดังกล่าวชุ่มน้ำมาก จากฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา และอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงในสัปดาห์นี้

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel