FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:14:39
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๗ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ที่ระดับความลึก ๔๓.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่   ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๓.๓๔ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง MINDANAO, PHILIPPINES            ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบน  มีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังทำให้มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย  ยังมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้อ่าวไทยมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร ให้ระวังอันตรายจากลมแรงมากและคลื่นจัดที่ซัดเข้าฝั่ง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีเกษตร จ.พัทลุง ๕.๒ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

- บ.ท่าแพ ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายวุฒิชัย ช่างแก้ว)

- บ.ยวนไทร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒ มม. (นายสุวิทย์ หนูทอง)

- บ.ในมอญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประวิส อักษรเนียม)

- บ.คลองกลาง ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางศรีตนาภรณ์ สมชื่อ)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวัชรินทร์ พัฒน์ช่วย)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ท้องฟ้ามืดครึ้ม แต่ไม่มีฝนตก (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.นาบอน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง ท้องฟ้าครึ้ม ฝนกำลังตกปรอยๆ (นายก่อ เหล็มปาน)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ฝนไม่ตก (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.คลองหิน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง มีเมฆบ้างเล็กน้อย (นายสงวน นิลรัตน์)

- บ.ต่อตั้ง ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ท้องฟ้าครึ้ม ฝนตกปรอยๆ (นายธิเบก เทพศิริ)

- บ.ปากเลข ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายวิชิต ปานหิรัญ)

- บ.เขาตะเภาทอง ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ (นายสมหมาย สังข์สิงห์)

- บ.ในเขียว ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ท้องฟ้าครึ้ม ฝนไม่ตก (นายสัญญา ผกากรอง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดพัทลุง            : อำเภอกงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน) อำเภอศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน)

                              และศรีนครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน)

เนื่องจากพื้นดินในบริเวณดังกล่าวชุ่มน้ำมาก จากฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา และอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยยังมีกำลังแรงต่อเนื่อง

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel