FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:19:34
 

  รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๓๐ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๐๕.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่        ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๒๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ  BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ ๓๐-๓๑ ธ.ค. ๕๔ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนตัวปกคลุมประเทศมาเลเซีย ทำให้ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปมีฝนเพิ่มมากขึ้น โดยมีฝนหนัก   บางแห่ง และคลื่นลมอ่าวไทยตอนล่างสูง ๒-๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีเกษตรคอหงษ์ จ.สงขลา ๓๖.๖ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

- บ.น้ำตกไพรวัลย์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายหมูห่ำหมัด พลนุ้ย)

- บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสมใจ มากเขียว)

- บ.ห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสมพงศ์ พงศ์พ้นภัย)

- บ.ร่อน ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเสรี เจริญภพ)

- บ.ท่าโต้ ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายอนันต์ ขุนมี)

- บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นางวรรณี หลงฮัน)

- บ.หัวควน ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา ท้องฟ้าค่อนข้างมีเมฆมาก ช่วงใกล้รุ่งมีฝนตกปรอยๆ (นายสุชาติ เทพรักษ์)

- บ.ทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ท้องฟ้ามีเมฆบ้างเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายบราเหม สมายุ้ย)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ท้องฟ้าครึ้มมากขึ้น มีเมฆมาก แต่ฝนยังไม่ตก (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.มะนัง ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี แดดออก (นายเสียน โอฬาริ)

- บ.ท่าเขา ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ท้องฟ้าโปร่ง แดดออกดี  (นายถาวร มานะทวี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดนครศรีธรรมราช : อำเภอสิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๖ คน) พรหมคีรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๔ คน) 
  ลานสกา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๔ คน) นบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน)

- จังหวัดพัทลุง            : อำเภอศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) อำเภอกงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน)

- จังหวัดสงขลา                               :  อำเภอรัตภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๒ คน) และสะเดา (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๓ คน)

เนื่องจากจะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อม  ความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างปกคลุมประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มมากขึ้น
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel