FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๓๕/๒๕๕๔ ให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และยะลา เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๓ วันนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 22:16:10
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๓ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป
พื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ปัตตานี และยะลา เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ –
๒ มกราคม ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอรัตภูมิ หาดใหญ่ สะบ้าย้อย
นาทวี จังหวัดสงขลา อำเภอศรีบรรพต ศรีนครินทร์ ตะโหมด กงหรา จังหวัดพัทลุง
และอำเภอนบพิตำ ลานสกา พรหมคีรี ร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel