FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ ให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี พื้นที่จังหวัดตรัง สตูล พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช และภูเก็ต เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 20:14:15
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดตรัง สตูล พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช และภูเก็ตเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๑-๒ มกราคม ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอห้วยยอด เมือง นาโยง ย่านตาขาว ปะเหลียน จังหวัดตรัง อำเภอละงู ควนกาหลง มะนัง ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล อำเภอ
ศรีบรรพต ศรีนครินทร์ ตะโหมด กงหรา จังหวัดพัทลุง อำเภอรัตภูมิ หาดใหญ่ สะเดา สะบ้าย้อย นาทวี จังหวัดสงขลา และอำเภอนบพิตำ ลานสกา พรหมคีรี ร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๒๐๐ มม. เริ่มมีดินไหลและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel