กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๒/๒๕๕๕ ให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และกระบี่ เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:21:33
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และกระบี่
เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๒-๓ มกราคม ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอสิชล นบพิตำ เชียรใหญ่ พิปูน ขนอม ลานสกา พรหมคีรี ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอกาญจนดิษฐ์ บ้านาสาร เวียงสระ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอเขาพนม เมืองกระบี่ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๒๐๐ มม. เริ่มมีดินไหลและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่ม
และน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS