กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หินขาว ม.9 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาจากเมื่อคืน ขณะนี้ยังมีฝนตกเล็กน้อยอยู่ ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงข้นเล็กน้อย เวลา07.00น.วัดน้ำฝนได้ 135 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 12:39:30
 
บ.หินขาว ม.9 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาจากเมื่อคืน ขณะนี้ยังมีฝนตกเล็กน้อยอยู่ ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงข้นเล็กน้อย เวลา07.00น.วัดน้ำฝนได้ 135 มม._นายสมพร บัวสังข์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS