กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๓/๒๕๕๕ ให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี พื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และกระบี่ เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 13:09:28
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป
พื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และกระบี่
เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๒-๓ มกราคม ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอพะโต๊ะ ทุ่งตะโก ละแม จังหวัดชุมพร อำเภอเมือง ละอุ่น กะเปอร์ จังหวัดระนอง อำเภอท่าชนะ ไชยา วิภาวดี กาญจนดิษฐ์ บ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอสิชล นบพิตำ ขนอม พิปูน ลานสกา พรหมคีรี ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้มากกว่า ๓๐๐ มม.เริ่มมีดินไหลและ
น้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้ว
ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS