FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพุธที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07:27:02
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพุธที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ออกประกาศกรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๕ ฉบับ (ฉบับที่ ๓๕/๒๕๕๔ – ๔/๒๕๕๕) พื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ปัตตานี ตรัง สตูล  ภูเก็ต กระบี่ ชุมพร ระนอง และยะลา

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๔ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๕.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๒.๔๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ GUAM REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่เข้าปกคลุมประเทศไทย ตอนบนในช่วงวันที่                    ๔-๖  มกราคม ๕๕ ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่ง และอากาศจะหนาวเย็นลง อุณหภูมิลดลงได้ ๒-๔ องศา โดยเริ่มบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ในระยะแรก     ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น คลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างสูงประมาณ ๒-๓ เมตร อนึ่ง สำหรับพื้นที่ภาคใต้มีฝนตกลดลง แต่บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ยังคงต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากต่อไปอีก ๑-๒ วัน  

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๖๕.๔ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕

- บ.ในโคร๊ะ ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๒๒๐ มม. (นายจิรนัน ศรสิทธิ์)

- บ.คลองเหลง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๗๗ มม. (นายสุชีพ สุขศรี)

- บ.โพธิ์เสด็จ ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๔๕ มม. (นายประสิทธิ์ เมืองด้วง)

- บ.ไสขิง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายโสภณ ลำดับพงศ์)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายจำเนียร ปานทอง)

- บ.ดอกประดู่ ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายตาแอ๊ด วงศ์สวัสดิ์)

- บ.สองแพรก ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายจำนงค์ ปลอดขาว)

- บ.สวนปราง ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายเอนก ลุงแดง)

- บ.ส้องเหนือ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายปรีชา เกิดสม)

- บ.ในปุด ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสถิตย์ บำเพิงพล)

- บ.ลำใน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมหมาย นิ่มวุ่น)

- บ.คลองเฉลิม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมพร อักษรเนียม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดสุราษฎร์ธานี        : อำเภอกาญจนดิษฐ์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๐ คน) บ้านนาสาร (เครือข่ายฯ จำนวน ๙๒ คน)

- จังหวัดนครศรีธรรมราช    : อำเภอสิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๖ คน) พรหมคีรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๔ คน) 
  ลานสกา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๔ คน) นบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน)

- จังหวัดพัทลุง                : อำเภอศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) อำเภอกงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน)

- จังหวัดสงขลา                               :  อำเภอรัตภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๒ คน) และสะเดา (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๓ คน)

เนื่องจากฝนตกหนักและตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๕๔ ถึง ๓ มกราคม ๕๕ ทำให้ชั้นดินชุ่มน้ำมาก หากยังมีฝนตกเพิ่มเติมอีกอาจทำให้ชั้นดินไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้ จึงยังคงเป็นพื้นที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel