กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ในปุด ม.5 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ายังคงมืดครึ้มอยู่ ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07:50:24
 
บ.ในปุด ม.5 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ายังคงมืดครึ้มอยู่ ไม่มีฝนตก คุณสถิตย์ บำเบิงผล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS