กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองเฉลิม ม.5 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07:45:01
 
บ.คลองเฉลิม ม.5 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_คุณสมพร อักษรเนียม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS