FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:31:50
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๔ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๕ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๙๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๑๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SULAWESI, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้วประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังมีฝนบางแห่ง และอากาศจะหนาวเย็นลง อุณหภูมิลดลง ๑ – ๓ องศา ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ จะมีกำลังแรงขึ้น คลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างสูงประมาณ ๒ – ๓ เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือในระยะนี้ไว้ด้วย
(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕

- บ.สองแพรก ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส (นายจำนง ปลอดนาค)

- บ.เวียงหวาย ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น (นางเกษแก้ว มโนใจ)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ท้องฟ้าปลอดโปร่ง (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.สันติคีรี ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่สลองนอก จ.เชียงราย อากาศแจ่มใส เมื่อวานฝนตกเล็กน้อย (นายพิสิษฐ์ ขัติกุล)

- บ.หนองน้ำเขียว ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ (นายสิทธา เนื่องจำนงค์)

- บ.ส้องเหนือ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ไม่มีฝน (นายปรีชา เกิดสม)

- บ.ในอ่าว ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนแล้ว (นายสำรวม ช่วยพัฒน์)

- บ.ในกริม ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายประจวบ เรืองศิลป์)

- บ.ดอนมะกอก ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวเผือน)

- บ.เขาข่า ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร อากาศปลอดโปร่ง ฝนไม่ตก (นายสมศักดิ์ ศรียุภักดิ์)

- บ.ตึงใต้ ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ท้องฟ้ามืดครึ้ม (นายแข่ง หลักหมั่น)

- บ.แฮะ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อวานฝนตกปรอยๆ (นายเอกสิทธิ์ มีสุข)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดสุราษฎร์ธานี        : อำเภอกาญจนดิษฐ์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๐ คน) บ้านนาสาร (เครือข่ายฯ จำนวน ๙๒ คน)

- จังหวัดนครศรีธรรมราช    : อำเภอสิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๖ คน) พรหมคีรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๔ คน) 
  ลานสกา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๔ คน) นบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน)

                                     ร่อนพิบูลย์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๑ คน)

- จังหวัดพัทลุง                : อำเภอศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) กงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน)

- จังหวัดสงขลา                               :  อำเภอรัตภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๒ คน) สะเดา (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๓ คน)

เนื่องจากฝนตกหนักและตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๕๔ ถึง ๓ มกราคม ๕๕ ทำให้ชั้นดินชุ่มน้ำมาก หากยังมีฝนตกเพิ่มเติมอีกอาจทำให้ชั้นดินไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้ จึงยังคงเป็นพื้นที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel