กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:06
 

 รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๖ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๘.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๑๔ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ KEPULAUAN BATU, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย          (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศหนาวเย็น โดยอุณหภูมิจะลดลง ๑ – ๓ องศา ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ   ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง คลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างสูงประมาณ ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วย    ความระมัดระวังในระยะนี้  (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๒๖.๑ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕

- บ.โป่งเกตุ ต.ห้อยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวินัย กิ่งแก้ว)

- บ.ในมอญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประวิส อักษรเนียม)

- บ.ในมอญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายจำเนียร เพชรโชติ)

- บ.โหล๊ะกระจัง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน (นายสมปอง ดำแม้ง)

- บ.ห้วยใหม่ ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายจเร ยับ)

- บ.ย่าน ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย (นายวุฒิ พับนาโคก)

- บ.พุบอน ต.หากขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ท้องฟ้าสลัว มีหมอกหนา ไม่มีฝน (นายอัครพนธ์ พุ่มโลก)

- บ.คันเบ็ด ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายโกวิทย์ พรหมพันธ์)

            - บ.โคกทรายเหนือ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ท้องฟ้าไม่มีเมฆ อากาศแจ่มใส (นายประจักษ์ นานช้า)

            - บ.คลองหิน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน (นายดลรอหมาน หมาดหวัง)

            - บ.บางปลา ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายมนต์ชัย ทองสกุล)

            - บ.นา ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ ฟ้าโปร่งมีแดด อากาศแจ่มใส (นายชูศักดิ์ แสงทอง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดสุราษฎร์ธานี        : อำเภอกาญจนดิษฐ์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๐ คน) บ้านนาสาร (เครือข่ายฯ จำนวน ๙๒ คน)

- จังหวัดนครศรีธรรมราช    : อำเภอสิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๖ คน) พรหมคีรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๔ คน) 
  ลานสกา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๔ คน) นบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน)

                                     ร่อนพิบูลย์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๑ คน)

- จังหวัดพัทลุง                : อำเภอศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) กงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน)

- จังหวัดสงขลา                               :  อำเภอรัตภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๒ คน) สะเดา (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๓ คน)

เนื่องจากฝนตกหนักและตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๕๔ ถึง ๓ มกราคม ๕๕ ทำให้ชั้นดินชุ่มน้ำมาก หากยังมีฝนตกเพิ่มเติมอีกอาจทำให้ชั้นดินไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้ จึงยังคงเป็นพื้นที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS